Jak zkrotit rizika bezpečnosti potravin s aplikací SafeOps?


Případovou studii o využití aplikace SafeOps pro vedení systému HACCP v provozovnách Paul a Costa Coffe představí Hana Brožková.

Hana je lektorkou pro potravinářské systémy a legislativu a lead auditorkou ve společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC. Zároveň je odborným garantem za bezpečnosti potravin při zavádění SafeOps v provozech společnosti Lagardere Travel Retail. Hana vystudovala SPŠ technologie masa a poté Fakultu veterinární hygieny a ekologie. Po ukončení studia působila v laboratoři mikrobiologie potravin na pozici manažera kvality a odborného pracovníka mikrobiologie potravin. Odbornou auditorskou kvalifikaci, kterou získala na kurzech v České republice a v Anglii, si pravidelně rozšiřuje účastí na kurzech pořádaných odbornými společnostmi jako ČSJ nebo Potravinářskou komorou.