Stravenky jsou při placení obědů stále in


Podle průzkumu UZS ČR a AMSP ČR jsou stravenky pro zaměstnance takřka neodmyslitelným benefitem. Lidé se stravenkami chodí na obědy do restaurace 3x častěji než ti, kteří je nemají. Dalším zajímavým zjištěním je, že pro dvě třetiny dotazovaných by odebrání stravenek znamenalo výrazné omezení obědů.  

V rámci průzkumu, jehož cílem bylo porovnat chování zaměstnanců, kteří stravenky pravidelně využívají a těch, kteří je nedostávají, bylo osloveno více než 2 600 osob. Ukázalo se, že stravenky jejich uživatele motivují k pravidelnému obědvání, a tak i zdravějšímu životnímu stylu. Lidi bez stravenek totiž chodí na obědy do restaurací pouhých 19 %. V ostatních případech se zaměstnanci spoléhají na ohřívaný oběd donesený z domova či studenou svačinu, případně neobědvají vůbec.

 

Stravenky hrají důležitou roli, i co se týče prosperity restaurací. Z průzkumu vyplynulo, že průměrná útrata za oběd činí 106 Kč, z toho 84 Kč pokryje platba stravenkami a 22 Kč je doplaceno v hotovosti.  Stravenky jsou tak pro restaurace ekonomicky zajímavé a přínosné.

 

Zdroj: www.moje-restaurace.cz