Balíček dobrých i špatných zpráv


Vláda představila konsolidační balíček, který obsahuje zásadní změny. Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václav Stárek objasnil, co přináší segmentu ubytovacích a stravovacích služeb.

 Jak z pozice prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR vnímá prezident vládní konsolidační balíček, který navrhuje změny v sazbách daně z přidané hodnoty? DPH na stravovací a ubytovací služby má být ve snížené 12procentní sazbě.

„Vzhledem k tomu, co se diskutovalo ve ve-řejném prostoru, že se DPH u ubytovacích a stravovacích služeb přesune do základní sazby 21 %, je to určitě dobrá zpráva. My jsme se tím zabývali od chvíle, kdy se o přípravě balíčku začalo poprvé mluvit, a pracovali jsme na argumentech pro zachování snížené sazby u těchto dvou, pro nás klíčo-vých, služeb. Výslednou studii jsme pak komunikovali s premiérem i s ministrem financí. Také díky tomu se podařilo docílit, že obě služby zůstaly ve snížené sazbě. V porovnání se současným stavem sice dojde ke zvýšení DPH o 2 %, ale když si připomeneme nedávnou historii, je to pozitivní výsledek.“

Jakou historii má na mysli?

Co by segmentu ubytovacích a stravovacích služeb hrozilo, pokud by byly přesunuty do základní sazby ve výši 21 %?

Další navrhovanou změnou, která členy AHR ČR naopak nepotěší, je zvýšení DPH na točené pivo.

Bude se tedy AHR ČR v rámci připomínkování balíčku snažit situaci zvrátit?

Je v konsolidačním balíčku něco dalšího, co může segment restaurací a hotelů zásadně ovlivnit?

Odpovědi Ing. Václava Stárka se dozvíte na: gastroahotel.cz

Zdroj:gastroahotel.cz